Breaking News

Giảm stress hiệu quả của 5 tỷ phú hàng đâu thế giới

Giới thiệu những cách giảm stress hiệu quả được các tỉ phú như:Bill Gates–Warren Buffett–Sheryl Sandberg(Giám đốc điều hành Facebook)-Jack Dorsey(đồng sáng lập Twitter)-Oprah Winfrey lựa chọn. Dưới đây là các chia sẽ về cách giải tỏa áp lực được lựa chọn của các tỉ phú tự thân lập nghiệp. 1,Đọc …

Read More »